Klima, miljø og vedvarende energi

Vi skal starte med kommunens bygninger og arealer, samt understøtte borger initiativer så æstetik, økonomi og miljø skaber de bedste forudsætninger for en bæredygtig kommune.

Opgaver og muligheder er mange, det være sig vandmiljø, landskabspleje, energiindvinding, energiforbrug, renholdelse og renovation og meget mere. I den udstrækning det er muligt bør udvikling ske så effekten og betydningen er tydelig for borgerne, ikke mindst skoleeleverne kan lære og inspireres.

Det er min opfattelse, at kommunen har mange kvalificerede medarbejdere der kan og vil både drive processerne, samt rådgive og vejlede borgerne - vi politikere skal arbejde på at gøre det muligt, det vil jeg arbejde for.

Mobil 42 16 86 25
Mail: peca@rudersdal.dk
FB @5caroe
Eller mød mig I lokalområdet