Byplanlægning

Byplanlægning er langsigtet og man skal være klar når muligheder opstår. Som udgangspunkt har vi en fuldt udbygget kommune bestående af store arealer natur, der er krydret med mange ”landsbyer”.

Naturen skal vi bevare og om muligt gøre lettere tilgængelig, samt respektfuldt gøre mere anvendelig. I de bebyggede områder opstår jævnligt nye muligheder, oftest når nogen flytter ud, det være sig virksomheder, Institutioner eller privat personer.

Vi skal stille spørgsmål og gerne modtage svar fra borgerne - hvad vil vi, hvad kan bygningen/området anvendes til, hvilke formål, vilkår og adgangsforhold er hensigtsmæssige? På denne måde bliver byplanlægning til - kommune udvikling.

Jeg synes udvikling er spændende, potentialet stort og mulighederne mange. Beslutninger har vide perspektiver og skal træffes på kvalificeret grundlag. Jeg synes du skal være med til at præge beslutningerne. Lad os tale om dine visioner og vælg mig, til at være din stemme i kommunalbestyrelsen.

Mobil 42 16 86 25
Mail: peca@rudersdal.dk
FB @5caroe
Eller mød mig I lokalområdet