Skolepolitik

Er for mig grundlæggende i forhold til individet og til hele samfundet.

Det store spørgsmål er: Hvad skal fremtidens borger kunne?

Folkeskolen og forældre skal sammen skabe de bedste muligheder for at enhver opfatter sig selv som en vigtig brik i samfundet. Vi har alle forskellige forudsætninger - det handler om at udnytte den enkeltes potentiale.

Viden og information er ubegrænset, hvad jeg finder universelt er, at man tilstræber kompetencer i:
Grundlæggende færdigheder
Relationer og samarbejde
Organisering og planlægning
Sprog og kulturforståelse
Privat og samfundsøkonomi
IT og kommunikation

Hver enkelt elev skal gennem skoleforløbet udfordres på evner og interesser så motivation og videbegær er lige så stort som ved skolestart.

Skolereformen skaber mange muligheder som det er min oplevelse, at skolerne i Rudersdal er klar til at benytte.

Vidensdeling bør praktiseres blandt kollegaer, mellem skoler og i samarbejde med omverden. Sidstnævnte kan være i nabo kommunen, i Jylland i Norden eller ude i verden.

Skoleforvaltningen har udarbejdet adskillige strategidokumenter under fælles betegnelse ”Den gode…. Skole, inklusion, indskoling osv.”. Opgaven for alle gode hensigter er, at sætte dem i anvendelse, at praktisere dem under hensyn til lokale forudsætninger.

Mobil 42 16 86 25
Mail: peca@rudersdal.dk
FB @5caroe
Eller mød mig I lokalområdet