Veje, parker og stier

Veje er for fremkommelighed og bør ske uhindret og sikkert. Det er min vision at vejenes udformning og udtryk, tydeliggør den ønskede adfærd. Færrest mulige lyskurve og skilte, i stedet opstregninger, belægninger, bevoksninger og hensigtsmæssig, gerne intelligent, belysning.

Parker og grønne områder bør, udover at se smukke ud, kunne noget forskelligt, se forskellige ud og indbyde til varierende aktiviteter. Hvor det er muligt skal LAR (lokal afledning af regnvand) tænkes ind.

Stier og sti-systemer bør fremstå indbydende og udbygges, hvor det er muligt. Borgerne og kommunens medarbejdere bør kende stierne. Jeg vil arbejde for at aktiviteter der fører til kendskab støttes, www.oplevrudersdal.dk er én vej. Aktiviteter, der fører til at skoleeleverne kender mulighederne i deres nærområde vil jeg støtte. Alle vil have gavn af, at så mange som muligt går eller cykler til skole – hele året.

Mobil 42 16 86 25
Mail: peca@rudersdal.dk
FB @5caroe
Eller mød mig I lokalområdet