Sund økonomi

En sund og solid økonomi er forudsætningen for, at vi kan gøre det vi vil. Der skal prioriteres og fordeles, ydes service og tilbydes faciliteter, alt sammen i balance med de indtægter vi har.

Rudersdals forvaltninger og medarbejdere er dygtige og på forkant på mange områder.

Vi skal hele tiden forsøge at optimere, men måske skal vi koncentrere os om at tiltrække virksomheder og gode skatteborgere, samt på mulighederne for at sælge know how.

Mobil 42 16 86 25
Mail: peca@rudersdal.dk
FB @5caroe
Eller mød mig I lokalområdet